Szczegóły techniczne

100 000 000 do wydobycia w sumie
Ilość monet na blok: 50 początkowo, ilość ta maleje, aby wywołać presję deflacyjną, obecnie 6.5
Czas bloku: 5 minut
Regulacja trudności: Hardened Nite's Gravity Well
Dojrzałość wykopanych bloków 120
RPCport: 9999
P2Pport: 9998
Preminowano: 3 bloki = 0.03% całości (2/3 na Fundusz Obrony Kursu Detka, 1/3 na rozwój) oraz 1 blok przez pomyłkę (przeznaczono i wydano na promocję).
Preminowane monety przeznaczone są na rozwój oraz promocję wspólnoty Detka. Monety z Funduszu Obrony Kursu Detka zostaną miękko sprzedane, aby uzyskać środki na ochronę kursu przed gwałtownymi spadkami wartości giełdowej Detka.

Przykładowy detkcoin.conf file:
rpcuser=user
rpcpassword=password
rpcallowip=127.0.0.*
rpcport=9999
p2port=9998
gen=0
server=1
listen=1
addnode=pl.e-waluty.net.pl