Pobierz

Pobierz portfel:

na Windowsy - here thanks to djm34
na Mac OS X - here thanks to karimdr2
Ubuntu - here by alicea
Źródła - https://github.com/cassubian/detkcoin
Kompilacja:
git clone https://github.com/cassubian/detkcoin
qmake
make


Jeśli samodzielnie kompilujesz, pamiętaj o uzupełnieniu wcześniej wszystkich zależności, np. tak:
sudo apt-get install g++ qt4-qmake libqt4-dev build-essential libssl-dev git libleveldb-dev libqrencode-dev libqtgui4 libglib2.0-dev libminiupnpc-dev libboost1.55-all-dev libdb5.3++-dev libdb5.3-dev libncurses5-dev curl libjansson4 libjansson-dev
To chyba wszystkie pakiety :)
Jeśli używasz powyższych wersji boostów (lub jakichkolwiek z tych nowszych), pamiętaj o znanym błędzie: https://github.com/bitcoin/bitcoin/pull/6114/files
Jakiś inny błąd w trakcie kompilacji? Pisz na forum!
Ważne!
W uruchomionym portfelu wejdź w "Pomoc" -> "Okno debugowania" -> zakładka "Konsola" i wskaż portfelowi węzły w sieci, z którymi ma się połączyć. Wydaj takie polecenia addnode pl.e-waluty.net.pl add (wciśnij Enter)
addnode tupek.marmelmedia.com add (wciśnij Enter)
addnode detk.sytes.net add (wciśnij Enter)
W tym momencie portfel zacznie się synchronizować. Jeśli chcesz kopać solo, zamiast tego umieść plik .conf w katalogu:
Windows XP C:\Documents and Settings\_USERNAME_\Application Data\detkcoin\detkcoin.conf
Vista, 7 C:\Users\_USERNAME_\AppData\Roaming\detkcoin\detkcoin.conf
Mac /Users/_USERNAME_/Library/Application Support/detkcoin/detkcoin.conf
Linux /home/_USERNAME_/.detkcoin/detkcoin.conf
gdzie _USERNAME_ jest twoją nazwą użytkownika komputera.


Przykładowy detkcoin.conf:
rpcuser=user
rpcpassword=password
rpcallowip=127.0.0.*
rpcport=9999
p2port=9998
gen=0
server=1
listen=1
addnode=pl.e-waluty.net.pl
addnode=tupek.marmelmedia.com
addnode=detk.sytes.net
addnode=178.37.150.139
addnode=83.17.249.43
addnode=212.125.247.47
addnode=94.42.181.114
addnode=89.73.17.11
addnode=89.77.185.47
addnode=89.78.72.83
addnode=89.64.52.21
addnode=92.63.57.130
addnode=109.230.238.100
addnode=176.221.121.187
addnode=177.185.40.88
addnode=185.46.169.85
addnode=185.46.169.85
addnode=212.125.247.47
addnode=35.196.185.217