Dëtkòwi ùtrôpë

Dze kùpic?
e-waluty.net.pl

Dze kùpic ë przedac? Dëtkòwi ùtrôp.
FreiExchange.com

Wëluj na jinszich dëtkòwich ùtrôpach
WËLOWANIÉ na next.exchange. Kòżden jinternauta mòże bezpłatno dac głos
coinscontrol.com - WËLOWANIE płatné tokenama tegò dëtkòwégò ùtrôpù
xvplocalmaket - WËLOWANIE płatné tokenama tegò dëtkòwégò ùtrôpù

Adminowie/hańdlowcë/miewce starnów www
Prosti procesor płatnosców z API
payments.e-waluty.net.pl

Starna detk.pl przenôlégô do Dewelepsczégò Karna Kaszëbsczégò Dëtka. Zawiarté héwò jinfòrmacëjë ë programë są bezpłatné. Pòmëslë ò wspiarcym bez donacëją na: DGBCBjwQMfzZA2ftW4xKPYmSauz9MLy6Pm. Dewelopersczé Karno nie dôwô niżódny gwarancëje - ùżiwôsz kriptowalut na swòje rizykò. Wedle pòlsczégò prawa kriptowalutë są majątkòwima prawama. Ùżiwanié, chòwanié, kòpanié ë wëmiana midzë nima nie pòdlegają pòdatkóm. Pòdlégô pòdatkòwi dochòdowémù (PIT) PRZICHÓD jaczi pòchôdô z WËMIANË kriptowalut na złotówczi (ë jinszé fiducjarné walutë jak euro, dolarë). Wchôdającë na nã starnã pòcwiedzôsz, że môsz tegò wszëtczégò fùl swiąda.
Kòntakt: kontakt@detk.pl