Jinwestuj abò wëdawôj!
Eco-investment: buy trees with your CDT now:

ENGLISH POLSKI
Fit your photo!   Wallets - compiled binaries
Trees planting and trading

Jewellery Garden - amber&silver shop in Gdańsk/online (in September)Remote renderfarm
Starna detk.pl przenôlégô do Dewelepsczégò Karna Kaszëbsczégò Dëtka. Zawiarté héwò jinfòrmacëjë ë programë są bezpłatné. Pòmëslë ò wspiarcym bez donacëją na: DGBCBjwQMfzZA2ftW4xKPYmSauz9MLy6Pm. Dewelopersczé Karno nie dôwô niżódny gwarancëje - ùżiwôsz kriptowalut na swòje rizykò. Wedle pòlsczégò prawa kriptowalutë są majątkòwima prawama. Ùżiwanié, chòwanié, kòpanié ë wëmiana midzë nima nie pòdlegają pòdatkóm. Pòdlégô pòdatkòwi dochòdowémù (PIT) PRZICHÓD jaczi pòchôdô z WËMIANË kriptowalut na złotówczi (ë jinszé fiducjarné walutë jak euro, dolarë). Wchôdającë na nã starnã pòcwiedzôsz, że môsz tegò wszëtczégò fùl swiąda.
Kòntakt: kontakt@detk.pl