Kòpanié

TPierszi kòjn z rënkòwą jinterwencją!
Òdpòrny na układë ASIC ë FPGA, drëszny dlô CPU/GPU!

Jak ë czim kòpac?
Deja technologije blockchain (lincuch bloków) tipù PoW, polégô na tim, że sama séc generëje mònétë. Bez to, do kòżdi sécë mùszi bëc pòdparłãczonô rëchòwnô mòc, jakô je ùżiwónô, żebë zaszifrowac (zahaszowac) transakcëje midzë ùżëtkòwnikama. Ti, co pòdparłãczają swòjã mòc swòjich kòmpùtrów, dostôwają tzw. "nôdgrodã za blok" tj. wënôdgrodzenié za zaszifrowanié traksakcejów do blokù. Skąd wzyc tã mòc? Abò z procesora głównégò swòjégò kòmpùtra (CPU), abò z graficzny kôrtë (GPU). Rekòmendëjemë to drëdżé. Je wiele barżi wëdajné ë zwëskòwné.
Do kòpaniégò bez CPU brëkùjesz blós zoft - wej le niżi.
Do kòpaniégò bez GPU brëkùjesz zoft ë sterowniczi kôrtë - Catalyst dlô kôrtów AMD Radeon, abò òdpòwiednik dlô kôrtów NVidia.

Zoft do kòpaniégò:
Jaczi le fòrk ë wersëjô programë sgminer, chtëren òbsługùje algoritm qubit n.pr. https://github.com/lasybear/sph-sgminer_x11mod
Przikłôdowô kòmenda z terminala/pasyka kòmendów:
sgminer -k qubitcoin -o stratum+tcp://pool:port -u user -p password -I 16 -g 4 -w 128 --difficulty-multiplier 256

Jaczi le fòrk programë cpuminer, chtëren òbsługùje algoritm qubit n.pr. https://github.com/ig0tik3d/QubitCoin-cpuminer-v.1.1
minerd -a qubit -o stratum+tcp://pool:port -u user -p password

Kòpalnie:
http://e-waluty.net.pl:81/ PÒLSKÔ KÒPALNIÔ

Kòpanié solo - czasã je wôrt!
Kòpanié solo twòrzi nowi timczasny nód w sécë. To baro dobré! Jak kòpac solo? Sczerowac rëchòwną mòc bezpòstrzédno z kôrtë do swòjégò pòrtfela (mùszi bëc zesynchronizowóny ë sparłãczony z sécą ë jinszima nodama).